AGGLOFOAM MUR

AGGLOFOAM MUR panelen bieden een oplossing voor het akoestisch isoleren van woningen, appartementen, scholen, burelen, discotheken, concertzalen… en leveren een directe bijdrage aan het comfort en de privacy voor bewoners en omwonenden.

Toepassingsgebieden AGGLOFOAM MUR

 • Ter beperking van geluidsoverdracht naar een naastgelegen ruimte of woning
 • Ter beperking van geluidsoverlast van een naastgelegen ruimte of woning
  • luchtgeluid (TV, hifi, stemgeluid ...)
  • woningbouw, publieke en industriële gebouwen
  • tussen 2 binnenmuren
  • tussen metalstuds
  • tussen verlaagde plafonds
  • omkasting van geluidsbronnen

Op zichzelf inzetbaar of in combinatie met andere materialen

 • als lucht- of contactgeluidisolatie in voorzetwanden
 • als thermische isolatie
 • ideale isolator als onderdeel van droogbouwsystemen
 • optimale spouwvulling tussen lichte binnenwanden
 • eenvoudige plaatsing tussen 2 rijen gipsblokken
 • makkelijk te bevestigen op gips- OSB- of droge chapeplaten

Plaatsing van AGGLOFOAM MUR

 • AGGLOFOAM MUR panelen kunnen los, goed aansluitend tussen de muren aangebracht worden zodat de volledige spouwruimte hierdoor wordt ingenomen.
 • Bij andere constructies de platen met strepen of noppen lijm of siliconen tegen de voorziene oppervlakte kleven. Het materiaal is compatibel met de meeste lijmsoorten. Toch is een voorafgaande lijmtest wenselijk.
 • Mechanische bevestigingen en verbindingen doorheen de akoestische laag vermijden.
 • AGGLOFOAM MUR panelen dienen droog geplaatst te worden: het materiaal tijdens transport en op de werf tegen vocht beschermen.